• © Tomas Østberg-Jacobsen

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

  • © Tomas Østberg-Jacobsen

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

Heim

OBS! Ledig stilling – ISPS vakter og sesongmedarbeidar,
søknadsfrist 15. jan 2018

Aurland kommune sitt sjøareal omfattar Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden, og hamnene Flåm, Gudvangen, Aurland, Undredal, Dyrdal, Styvi og Bakka. Heile sjøarealet ligg innanfor UNESCO sitt verdsarvområde Vestnorsk Fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. Det finst faste båtruter i heile året.

Aurland Hamnevesen KF er eit kommunalt føretak som driv hamner og planlegg og byggjer nye anlegg. Føretaket vart starta i 1999 samstundes med at cruisekaien i Flåm vart teken i bruk. Hamnevesenet har kontor på cruisekaien i Flåm. Post, sak og arkiv vert handtert digitalt av Aurland kommune.

John Erik Johnsen er hamnesjef.

Skipsanløp for 2017 og tidligere år finnes under Cruise.

aurlandhavn-facebook

Webcam Flåm