• © Tomas Østberg-Jacobsen

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

  • © Tomas Østberg-Jacobsen

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

  • © Sverre Hjørnevik / www.fjordnorway.com

Heim

Aurland kommune sitt sjøareal omfattar Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden, og hamnene Flåm, Gudvangen, Aurland, Undredal, Dyrdal, Styvi og Bakka. Heile sjøarealet ligg innanfor UNESCO sitt verdsarvområde Vestnorsk Fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. Det finst faste båtruter i heile året.

Aurland Hamnevesen KF er eit kommunalt føretak som driv hamner og planlegg og byggjer nye anlegg. Føretaket vart starta i 1999 samstundes med at cruisekaien i Flåm vart teken i bruk. Hamnevesenet har kontor på cruisekaien i Flåm. Post, sak og arkiv vert handtert digitalt av Aurland kommune.

John Erik Johnsen er hamnesjef.

Skipsanløp for 2017 og tidligere år finnes under Cruise.

aurlandhavn-facebook

Webcam Flåm