Lastebåtar

I Flåm, Aurland og Gudvangen har Aurland Hamnevesen tilbod til lastebåtar. Førehandsmelding skal sendast til hamnevesenet (sjå Kontakt)

I Gudvangen finst det i tillegg ei privat hamn for utskiping av mineral. Denne kan berre brukast til lasting. Det er Gudvangen Stein AS ved Sigmund Bjørke som er kontaktperson (sigmund@nannok.no / mob 992 03 465).