Prisberegning

Gjerne fyll ut skjemaet. For ytterligare opplysningar sjå Betalingssatsar 2019.

Passasjertalet må stipularst. (Berre båtar som ligg anker betalar passjeravgift. Fakturabeløpet vert utrekna etter faktiske tal.)

Prisberegning